Dent Ümitköy

Bruksizm( Diş Sıkma)

Bruksizim gece veya gündüz istem dışı olarak gerçekleştirilen kişinin dişlerini sıkması veya gıcırdatması problemidir. Bruksizmin farklı sebepleri olmakla birlikte toplumda en sık rastlanan sebebi strestir. Bruksizminyol açtığı birçok problemi sıralayabiliriz. Bunlar eklemde ve dişlerde oluşan ağrı,diş eti çekilmeleri, dişlerde oluşan çatlaklar,boyun şakak yüz ve omuz kaslarında ağrı veya hassasiyet,dişlerin çiğneyici yüzeylerinde aşınmalar,başağrısı,ağız açma sırasındaeklemden ses gelmesi, kulak çınlaması olarak sıralanabilir. Bruksizmde kullanılan en etkilitedavi yöntemleri okluzal splintler (gece plağı) ve botoks uygulamalarıdır. Okluzal splintler dişlerin kapanış ilişkisini ve eklemin iç yapısında değişme sağlarlar. Yüzün dikey boyutunu değiştirerek kasları gevşetir ,alt çene kemiği de yeni konuma adapte olur böylece dişlerin kapanışında ve eklemde stabilite oluştururlar. Bu splintin kullanılmaya başlanmasından sonra ağrı şiddetinin büyük ölçüde azaldığı ve ağız açıklığındaki artışın yaşam kalitesini arttırdığı ortaya konmuştur. Aynı zamanda kısa sürede yapılması ve yapımının kolaylığı nedeniyle splintler hastalar tarafından oldukça fazla tercih edilmektedirler.

Bruksizm tedavisinde yine çok yaygın olarak kullanılan botoks ise masseter ve temporal çiğneme kaslarınayani çenenin alt bölgesi ve şakak bölgesine uygulanır. Kaslarda güçlü kasılmalar oluşmasınıengeller ve kaslarda rahatlama sağlar.İnsülin enjektörü ileçok kolay bir şekilde uygulanır. Bu işlem3 ila 5 dakika süre ile tamamlanır. Botoksun etkisi 3-6 ay sonra geriler ve tekrarlanması gereklidir. Toplumda çok yaygın olarak görülen bruksizm tedavi edilebilir ve tedavi sonrasında hastalardaki şikayetler büyük ölçüde azalır.