Dent Ümitköy

Bondingler Uygulamaları

Estetik Diş Hekimliği’nde kullanılan temel tedavi tekniklerindendir. Aslında kompozit bondingler diş hekimliğinde oldukça eskidir. Ancak bondingleme materyallerinin gelişmesi ve dişler için genelde kesim yapılmasını gerektirmeden kompozitlerin yerleştirilmesi koruyucu uygulamalar olarak önem taşır.

Kompozit bondinglerin kullanım alanları

  • Diş gıcırdatma sonucu dişleri aşınan hastalarda diş mine dokusunu tamamlamak için
  • Yanlış fırçalama sonucu dişlerin dişetine yakın kısımlarındaki minenin aşındığı durumlarda mine dokusunu tamamlamak için
  • Dişlerde kırık, aşınma olduğu durumlarda sadece kırık parçayı tamamlamak için kullanılırlar.

Kompozit uygulamalarda bilinmesi gerekenler

  • Kompozitlerde de artık aynı seansda polisaj işlemi yapılabilmektedir.Ancak çok büyük restorasyonlar ya da çok diş için yapılan seri restorasyonlarda hastayı bir defa daha kontrole çağınp varsa gerekli düzeltmeleri yapmak hem estetik hem fonksiyon açısından çok daha iyi olacaktır.
  • Bu mateyallerle ön dişlerde çok büyük kayıplar restore edilebilmekte bu nedenle hastaların ısırmada dikkatli olmalarının bu restorasyonların ömrünü uzatacağının da anlatılması gerekmektedir.
  • Özellikle fasial yüzde yapılan uygulamalardan sonra ne kadar iyi polisaj yapılmış olsa da boyayabilen yiyecek ve içeceklerin dolguların renklerini değiştirebileceği yine hatırlatılmalıdır.
  • Aşınma nedeni ile restore edilmiş dişlerde daha çok dikkat edilmesi gereken şey de hastaya çok sert olmayan diş fırçaları önermek ve fırçalama yöntemlerinde düzeltmeler yapabilmelerini sağlamaktır.Bu öneriler geniş fasial yüz restorasyonlan için de geçerlidir